ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

+30 210 5598 000

Τι είναι το RX35 Red Clix Axle και πώς μπορώ να το εγκαταστήσω;

BLOG / RESOURCES

Δείτε πως μπορείτε να τοποθετήσετε τον νέο άξονα RX35 Red Clix Axle στον μύλο C40 MK3 και ποιές οι διαφορές με τον απλό άξονα?

The Gallery
VIDEOS
The Products