ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

+30 210 5598 000

Τι είναι το RX35 Red Clix Axle και πώς μπορώ να το εγκαταστήσω;

BLOG / RESOURCES

Δείτε πώς μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο άξονα RX35 Red Clix Axle στο μύλο C40 MK3 και ποιες είναι οι διαφορές του με τον απλό άξονα.

The Gallery
VIDEOS
The Products