ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

+30 210 5598 000

Rhino Brewing Scale 3kg/0.1g - Ζυγαριά Brew
24002

Rhino Brewing Scale 3kg/0.1g - Ζυγαριά Brew
24002

€44,00

€54,56 με 24% ΦΠΑ

Άμεσα διαθέσιμο

Η Rhino Ζυγαριά Brew 3kg παρέχει τη δυνατότητα επιλογής Auto-off, Overload protection, Tare για το απόβαρο, Calibration (βαθμονόμηση) , καθώς και χρονομέτρησης. Αξιόπιστη ζυγαριά  ακρίβειας 0,1 gr, με πλατφόρμα από πλαστικό ABS. 

Περιλαμβάνονται 2 x μπαταρίες ΑΑΑ

Βαθμονόμηση:

Όταν η ζυγαριά είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο "ΟΝ/OFF " για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά μέχρι να εμφανιστεί το μηδέν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο UNIT μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CAL. Πατήστε ξανά το πλήκτρο UNIT και το απαιτούμενο βάρος θα αναβοσβήσει στην οθόνη. Τοποθετήστε το απαιτούμενο βάρος στο κέντρο της πλατφόρμας. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "PASS" και θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία ζύγισης.

Διαστάσεις πλατφόρμας: 12,4εκ. x 12,4εκ. Μπαταρίες ΑΑΑ
Ικανότητα Ζύγισης: 3000g Υποδιαίρεση: 0,1g
Διαστάσεις βάσης: 18,5 εκ. x 12,5 εκ.